Serviciul Protecţie persoane adulte

Lista acte necesare si formulare


Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal a beneficiarilor DAS Arad

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 

 

Acte necesare pentru înscrierea la Centrele de zi pentru vârstnici

- cerere de înscriere - cerere tip;

- copie buletin de identitate sau carte de identitate; 

- adeverinţă  medicală de la medicul de familie  că nu suferă de boli infecto-contagioase;

- cupon de pensie;

Submeniu