Adăpostul de noapte

Lista acte necesare si formulare


Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal a beneficiarilor DAS Arad

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Acte necesare pentru a beneficia de serviciile oferite de Adăpostul de noapte

Pentru a accesa serviciile instituţiei, potenţialii beneficiari se vor prezenta la sediul Adăpostului de noapte situat pe Calea 6 Vânători, nr.55, cu actul de identitate (C.I., C.I.P., B.I.) şi vor completa “Cererea pentru acordarea de servicii sociale în cadrul Adăpostului de noapte”. În cazul expirării termenului de valabilitate al actelor de identitate sau a lipsei acestora, beneficiarii de servicii au obligaţia de a colabora cu personalul angajat al Adăpostului de noapte, pentru obţinerea actelor de identitate valabile.

Pentru acordarea de servicii sociale în cadrul instituţiei, se percepe o taxă specială de primire în Adăpostul de noapte, al cărei cuantum se stabileşte anual prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad. Pentru anul 2014 nivelul taxei este de 0,5 lei/noapte, pentru persoanele care au domiciliul legal, conform actelor de identitate, în municipiul Arad şi 1 leu/noapte pentru persoanele fără acte de identitate sau cu domiciliul în alte localităţi, conform HCLM Arad nr.280/23.12.2013.

Submeniu