Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice

Lista acte necesare si formulare


Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal a beneficiarilor DAS Arad

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Cerere internare Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice
 • Cerere Tip;
 • Adeverinţa medicală de la medicul de familie care să specifice bolile cronice din evidenţă şi menţiunea că nu se află în evidenţă cu boli psihice încadrabile într-un grad de handicap;
 • Declaraţie notarială a persoanei care solicită internarea că este de acord cu aceasta şi că nu se află în întreţinerea altor persoane precum şi cu veniturile realizate în prezent, (pensii, indemnizaţii, dobânzi, dividende, chirii, etc.);
 • Declaraţie notarială din partea aparţinătorilor legali în care să se menţioneze că sânt de acord cu plata contribuţiei de întreţinere (parţială sau totală);
 • Actul de identitate în original şi copie a persoanei care solicită internarea;
 • Certificatul de naştere în original şi copie a persoanei care solicită internarea;
 • Certificatul de deces sau sentinţa de divorţ în original şi copie pentru soţul (soţia) persoanei în cauză;
 • Certificatul de analiză medicală (MRF, RBV, HIV.);
 • Acte doveditoare de venituri  (cupon de pensie, adeverinţă de la Administraţia financiară, Direcţia fiscală – Primăria municipiului Arad şi Serviciul agricol – Primăria municipiului Arad);
 • Acte doveditoare de venit pentru aparţinătorii legali;
 • Negaţie de la medicul de familie.

Submeniu