Compartiment Resurse umane

Lista acte necesare si formulare


ACTE NECESARE pentru dosarul de asistent personal al persoanei cu handicap, care se depun la Compartimentul Resurse umane
 • Cerere de angajare;
 • Carnetul de muncă original şi o copie integrală;
 • Adeverinţe pentru completarea vechimii în muncă după data de 01.01.2011 original şi o copie
 • Certificat de naştere original şi copie
 • Certificat de căsătorie (sentinţă de divorţ) original şi copie ;
 • Acte studii original şi copie;
 • Carte sau buletin de identitate original şi 2 copii;
 • Cazier judiciar;
 • Certificat persoană cu handicap grav cu asistent personal, copie;
 • Curatela - copie
 • Copie decizie pensie dacă asistentul personal are calitatea de pensionar limită vârstă
 • Talon pensie
 • Fişă aptitudini cu viza medicului de medina muncii-dr. Horodnic;  Arad, B-dul V. Milea nr. 14: luni – joi: 11-16; vineri: 11-14
 • Extras de cont bancar
 • certificat de integritate comportamentală sau adeverință eliberată în baza Legii nr. 118/2019
 • (Dosar plic, dupa caz.)

 

Actele se depun de la data de 05 la data de 25 a fiecărei luni, în următorul program: luni  şi  miercuri:  9 - 12; marţi şi  joi  :  13 -16; Vineri nu este program cu publicul.

 

Cerere asistent personal pentru eliberare adeverinței pentru rovinietă.

Cerere asistent personal pentru eliberare adeverință rovinietă.

Cerere adeverință transport pentru asistenți personali

Cerere adeverință transport pentru asistenți personali

Submeniu