MODELUL DECLARAȚIEI PE PROPRIE RĂSPUNDERE referitoare la circulația persoanelor în afara locuinței

Lista acte necesare si formulare


MODELUL SIMPLIFICAT al declarației pe proprie răspundere referitoare la circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020

 MODELUL SIMPLIFICAT AL DECLARATIEI PE PROPRIE RASPUNDERE

Submeniu