Serviciul Protecţia copilului şi familiei

Lista acte necesare si formulare


Informare și consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal a beneficiarilor DAS Arad

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Cerere cazare la Căminul Social

1. Cererea instituţiei de ocrotire de la care provine tânărul/ tânăra.

2. Cererea tânărului/ tinerei care solicită cazare în Căminul social.

3. Caracterizarea şi recomandarea tânărului/ tinerei din partea instituţiei de ocrotire de la care provine.

4.  Declaraţia tânărului/ tinerei că ( după caz ) :

                   a) . - nu îşi cunoaşte familia ;

                   b) . - îşi cunoaşte familia, dar nu întreţine relaţii cu aceasta ;

                   c) . - îşi cunoaşte familia, întreţine ocazional relaţii cu aceasta, dar familia nu îi poate asigura spaţiu locativ ;

5. După caz  :

                   a) . - adeverinţă  de salarizare ;

                   b) . - cuponul ajutorului de şomaj sau al ajutorului social ;

6. Copii xerox ale următoarelor :

                        - dosar personal ;

                        - buletinul de identitate ;

                        - certificatul de naştere ;

                        - actul ( actele ) de studii;

7. Cazierul.

8.  Doua fotografii tip buletin

9. Adeverinţe medicale care sa ateste ca tânărul / tânăra nu suferă de boli transmisibile. Efectuarea examinărilor : N. P. ,Profilul psihologic, coeficientul de inteligenta ( I.Q. ) ,  T. B. C. , Rx, dermatologie, R. B. W., ginecologie, testul HIV .

10. Negaţia din partea medicului de familie la care a fost înscris .

Cerere anchetă plasament

- Cerere tip

- Cartea de identitate a solicitantului,

- Actul doveditor a calităţii solicitantului (ex.: curatela, tutela),

- Cartea de identitate a tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de naştere al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de handicap al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Acte de studii ale tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea (după caz).

Cerere masă caldă

- Cerere tip

- Cartea de identitate a solicitantului,

- Actul doveditor a calităţii solicitantului (ex.: curatela, tutela),

- Cartea de identitate a tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de naştere al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de handicap al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Acte de studii ale tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea (după caz).

Cerere asistenţă din partea reprezentanţilor Centrului de Reabilitare Socio-profesională

- Cerere tip

- Cartea de identitate a solicitantului,

- Actul doveditor a calităţii solicitantului (ex.: curatela, tutela),

- Cartea de identitate a tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de naştere al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de handicap al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Acte de studii ale tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea (după caz).

Cerere anchetă comisie

- Cerere tip

- Cartea de identitate a solicitantului,

- Actul doveditor a calităţii solicitantului (ex.: curatela, tutela),

- Cartea de identitate a tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de naştere al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de handicap al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Acte de studii ale tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea (după caz).

Cerere notificare plecare la muncă străinătate

- Cerere tip

- Cartea de identitate a solicitantului,

- Actul doveditor a calităţii solicitantului (ex.: curatela, tutela),

- Cartea de identitate a tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de naştere al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de handicap al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Acte de studii ale tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea (după caz).

Acte necesare pentru frecventarea Centrului de Reabilitare Socio-profesională

- Cerere tip

- Cartea de identitate a solicitantului,

- Actul doveditor a calităţii solicitantului (ex.: curatela, tutela),

- Cartea de identitate a tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de naştere al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de handicap al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Acte de studii ale tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea (după caz).

Submeniu