Serviciul Protecţia copilului şi familiei

Lista acte necesare si formulare


Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal a beneficiarilor DAS Arad

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 

Cerere cazare la Căminul Social

1. Cererea instituţiei de ocrotire de la care provine tânărul/ tânăra.

2. Cererea tânărului/ tinerei care solicită cazare în Căminul social.

3. Caracterizarea şi recomandarea tânărului/ tinerei din partea instituţiei de ocrotire de la care provine.

4.  Declaraţia tânărului/ tinerei că ( după caz ) :

                   a) . - nu îşi cunoaşte familia ;

                   b) . - îşi cunoaşte familia, dar nu întreţine relaţii cu aceasta ;

                   c) . - îşi cunoaşte familia, întreţine ocazional relaţii cu aceasta, dar familia nu îi poate asigura spaţiu locativ ;

5. După caz  :

                   a) . - adeverinţă  de salarizare ;

                   b) . - cuponul ajutorului de şomaj sau al ajutorului social ;

6. Copii xerox ale următoarelor :

                        - dosar personal ;

                        - buletinul de identitate ;

                        - certificatul de naştere ;

                        - actul ( actele ) de studii;

7. Cazierul.

8.  Doua fotografii tip buletin

9. Adeverinţe medicale care sa ateste ca tânărul / tânăra nu suferă de boli transmisibile. Efectuarea examinărilor : N. P. ,Profilul psihologic, coeficientul de inteligenta ( I.Q. ) ,  T. B. C. , Rx, dermatologie, R. B. W., ginecologie, testul HIV .

10. Negaţia din partea medicului de familie la care a fost înscris .

Cerere anchetă plasament

- Cerere tip

- Cartea de identitate a solicitantului,

- Actul doveditor a calităţii solicitantului (ex.: curatela, tutela),

- Cartea de identitate a tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de naştere al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de handicap al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Acte de studii ale tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea (după caz).

Cerere masă caldă

- Cerere tip

- Cartea de identitate a solicitantului,

- Actul doveditor a calităţii solicitantului (ex.: curatela, tutela),

- Cartea de identitate a tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de naştere al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de handicap al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Acte de studii ale tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea (după caz).

Cerere asistenţă din partea reprezentanţilor Centrului de Reabilitare Socio-profesională

- Cerere tip

- Cartea de identitate a solicitantului,

- Actul doveditor a calităţii solicitantului (ex.: curatela, tutela),

- Cartea de identitate a tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de naştere al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de handicap al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Acte de studii ale tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea (după caz).

Cerere anchetă comisie

- Cerere tip

- Cartea de identitate a solicitantului,

- Actul doveditor a calităţii solicitantului (ex.: curatela, tutela),

- Cartea de identitate a tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de naştere al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de handicap al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Acte de studii ale tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea (după caz).

Cerere notificare plecare la muncă străinătate

- Cerere tip

- Cartea de identitate a solicitantului,

- Actul doveditor a calităţii solicitantului (ex.: curatela, tutela),

- Cartea de identitate a tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de naştere al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de handicap al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Acte de studii ale tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea (după caz).

Acte necesare pentru frecventarea Centrului de Reabilitare Socio-profesională

- Cerere tip

- Cartea de identitate a solicitantului,

- Actul doveditor a calităţii solicitantului (ex.: curatela, tutela),

- Cartea de identitate a tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de naştere al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de handicap al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Acte de studii ale tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea (după caz).

Submeniu