Telefoane
Serviciul autoritate tutelară 0257 270715
Serviciul protecţia copilului şi a familiei: 0257 270582
Adăpost: 0257 214988
Serviciul social: 0257 214284; 0257 285150
Serviciul contabilitate: 0257 256171
Serviciul proiecte strategii sociale: 0257 212155
Serviciul Protecţie persoane dizabilitati: 0257 275537
Centrul de Zi Aradul Nou: 0257 278929
Centrul de Zi Vlaicu: 0257 213471
Centrul de Zi Micalaca: 0257 279535
Centrul de Zi L.Rebreanu: 0257270762
Centrul de Zi Alexandrescu: 0257 211665
Centrul de Zi Cpt.Ignat: 0257 211664
Centrul de Zi Grădişte: 0257 218811
Relatii cu ONG: 0257 212155
Căminul Social Alfa: 0257 257869
Spalătora Clăbucet: 0257 244636
Complex CURCUBEU: 0257 280072
Creşa Nr.1: 0257 270480
Creşa Nr.8: 0257 288004
Creşa Nr.10: 0257 274240
Creşa Nr.14: 0257 281965
Creşa Nr.16: 0257 349939
Creşa Nr.19: 0257 250894
Casierie: 0257 280686
Cantina municipală: 0357 427527
Centrul de îngrijire pers.vârstnice: 0257 211020