Serviciul Protecţie persoane adulte

 

Serviciul identifică şi soluţionează problemele sociale ale persoanelor adulte aflate în stare de risc social, previne instituţionalizarea acestora, prin canalizarea încrederii în forţele proprii şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă. În subordinea serviciului se află:              

Calea Timișorii nr. 39, Tel: 0257-278929

Calea Aurel Vlaicu nr. 227, Tel: 0257-213471

Str. Crinului nr. 16, Tel: 0257-279535

Str. Căpitan Ignat nr. 38, Tel: 0257-211664

Str. Andrei Mureşanu nr. 11, Tel: 0257-211665

Str. Liviu Rebreanu nr. 91, Tel: 0257-270762

Str. Ardealului nr. 29, Tel: 0257-218811

 

Reţeaua de centre de zi pentru vârstnici s-a realizat prin înfiinţarea de centre de zi pentru vârstnici în fiecare cartier arădean. Obiectivele acestei reţele sunt: sprijinirea vârstnicilor fără posibilităţi materiale, lipsiţi de suport social şi prevenirea instituţionalizării şi marginalizării sociale prin menţinerea unui mod de viaţă activ şi independent. Centrele de zi oferă vârstnicilor posibilitatea petrecerii timpului liber, consiliere în probleme sociale şi juridice, vizite ale asistentului social la domiciliul membrilor, asistenţă medicală, servirea mesei, suport social în caz de îmbolnăvire prin vizite la domiciliul vârstnicilor sau la spital, asigurarea asistenţei la domiciliu (prin intermediul Serviciului protecţie persoane cu dizabilităţi) pentru vârstnicii care nu se mai pot îngriji singuri, ajutoare materiale, ajutor de urgenţă, organizarea diferitelor momente festive, turism social şi alte servicii. Proiectul s-a dezvoltat ulterior prin: oferirea de consiliere psihologică individuală şi de grup, implicarea centrelor de zi în activitatea serviciului de asistenţă la domiciliu (asigurarea de asistenţă medicală la domiciliu prin intermediul medicilor şi asistenţilor medicali din cadrul centrelor, asigurarea igienizării locuinţelor persoanelor asistate, transportul mesei la domiciliul beneficiarilor), vizitarea la domiciliu a membrilor centrelor de zi pentru vârstnici, care nu se mai pot îngriji singuri şi au ajuns beneficiari de servicii de asistenţă la domiciliu, acordarea de medicamente, gratuit, prin intermediul farmaciei înfiinţate de Fundaţia “Alpema” în cadrul Centrului de zi Aurel Vlaicu, asigurarea de asistenţă stomatologică în cadrul cabinetului stomatologic înfiinţat în colaborare cu Serviciul de Ajutor Maltez din România în Centrul de zi Aurel Vlaicu.

 

Adăpostul de noapte a fost înfiinţat prin Hotărârea nr. 376 din 12.12.2000 a Consiliului local al municipiului Arad, se subordonează Serviciului Protecţie Persoane Adulte din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Arad şi funcţionează în prezent în condiţiile HCLM Arad nr. 17/30.01.2012. Pot beneficia de serviciile Adăpostului de noapte persoane majore, lipsite, temporar sau definitiv, de posibilitatea asigurării unei locuinţe, care, din punct de vedere medical sunt apte de a sta în colectivitate şi nu necesită supraveghere medicală permanentă sau ajutor pentru realizarea nevoilor fiziologice curente (hrănire, deplasare, igienă personală). Persoanele fără adăpost pot beneficia de serviciile Adăpostului de noapte, zilnic, între orele 2000şi 800

Pentru a accesa serviciile instituţiei, potenţialii beneficiari se vor prezenta la sediul Adăpostului de noapte situat pe Calea 6 Vânători, nr.55, cu actul de identitate (C.I., C.I.P., B.I.) şi vor completa “Cererea pentru acordarea de servicii sociale în cadrul Adăpostului de noapte”. În cazul expirării termenului de valabilitate al actelor de identitate sau a lipsei acestora, beneficiarii de servicii au obligaţia de a colabora cu personalul angajat al Adăpostului de noapte, pentru obţinerea actelor de identitate valabile.

Pentru acordarea de servicii sociale în cadrul instituţiei, se percepe o taxă specială de primire în Adăpostul de noapte, al cărei cuantum se stabileşte anual prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad. Pentru anul 2014 nivelul taxei este de 0,5 lei/noapte, pentru persoanele care au domiciliul legal, conform actelor de identitate, în municipiul Arad şi 1 leu/noapte pentru persoanele fără acte de identitate sau cu domiciliul în alte localităţi, conform HCLM Arad nr.280/23.12.2013.

Submeniu