Serviciul Proiecte, strategii sociale si logistica

 

Calea Radnei nr. 250

Tel: 0257-212155

Serviciul are ca obiective întocmirea strategiei de dezvoltare a serviciilor, realizarea de parteneriate pentru dezvoltare comunitară, promovarea activităţilor desfăşurate în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Arad şi atragerea de parteneri. Serviciul realizează şi derulează proiecte de dezvoltare comunitară şi de dezvoltare regională durabilă, completează cereri de finanţare pentru proiectele diretiei sau pentru proiectele în parteneriat cu alte instituţii sau organizaţii neguvernamentale, identifică surse de finanţare în domeniul dezvoltării comunitare şi a dezvoltării regionale durabile şi asigură consultanţă pe perioada derulării proiectelor, programează şi organizează seminarii periodice pentru diseminarea serviciilor, în ceea ce priveşte materialele de interes comun.

         În cadrul serviciului funcţionează:

Compartimentul de relaţii cu publicul,  care facilitează comunicarea în scopul obţinerii de informaţii utile de către potenţialii beneficiari, asigură înregistrarea tuturor documentelor primite şi transmise de instituţie şi urmăreşte rezolvarea în termen legal a tuturor petiţiilor.

   Compartiment Relaţii cu ONG pe asistenţă socială

Tel: 0257-212155

Atribuţii şi competenţe:

- îmbunătăţirea eficienţei O.N.G. –urilor prin asigurarea accesului la informaţii legate de prevederile legale, posibile surse de finanţare, asistenţă managerială;

- creşterea gradului de popularizare şi accesibilitatea informaţiilor legate de O.N.G. –uri din domeniul social;

- facilitarea comunicării şi cooperării la nivel local şi regional în ceea ce priveşte organizaţiile neguvernamentale;

- cunoaşterea posibilităţilor de dezvoltare a fiecărei organizaţii, lărgirea sferei de activitate, întărirea capacităţii organizatorice;

- atragerea resurselor financiare pentru realizarea obiectivelor;

- oferă consiliere ONG-urilor din domeniul social, pe baza Fişei de consiliere;

- participă la organizarea diferitelor evenimente ale ONG-urilor, precum şi la organizarea anuală a Târgului ONG;

- întocmeşte, publică şi distribuie Catalogul anual de prezentare a organizaţiilor  neguvernamentale din domeniul social în municipiul Arad;

- întocmeşte recomandări pentru voluntarii străini din ONG-urile din baza de date.

Submeniu