Serviciul Protectie persoane cu dizabilitati

 

Bulevardul Revoluţiei nr. 50

Tel: 0257-275537

Serviciul, înfiinţat în anul 1999, se adresează persoanelor vârstnice sau cu dizabilităţi, imobilizate la pat,aflate în imposibilitate de a se îngriji, persoanelor aflate în situaţie de risc social iar prin asistenţa medicală comunitară şi medierea sanitară, întregii comunităţi, în mod deosebit categoriilor de persoane vulnerabile. Prioritatea, de a beneficia de serviciile la domiciliu, o au persoanele dependente, care nu se pot îngriji singure şi care nu au susţinător legal.

Serviciul oferă asistenţă în igienizarea şi păstrarea curăţeniei în locuinţele asistaţilor, acordă primul ajutor şi asistenţă medicală primară, asistenţă socială şi emoţională, asistenţă în rezolvarea problemelor administrative şi personale. La cerere şi în funcţie de nevoi asigură transportul hranei (masa de prânz) de la Cantina Municipală la domiciliul asistaţilor, acordă consiliere socială şi juridică.

           

Serviciul are în subordine:

Compartiment asistenţă medicală comunitară

Compartimentul înființat prin HCLM nr. 27.08.2009 urmărește prin personalul de specialitate, medici, asistenți medicali, asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari, menținerea și îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin:

Mediatorii sanitari au rolul principal de a cultiva încrederea reciprocă dintre autoritățile publice locale și comunitățile de romi precum și de a înlesni comunicarea dintre comunitățile de romi și cadrele sanitare, contribuind la creșterea eficacității intervențiilor de sănătate publică.

Compartiment asistenţă la domiciliu

Compartimentul oferă următoarele servicii:

 

 

Submeniu